Lustgas

Lustgas (N2O), eller Lustgas, är en stor växthuslustgas tillsammans med dess relaterade molekyl koldioxid (CO2), liksom den viktilustgaste ozonnedbrytande substansen i atmosfären under 2000-talet. En ny kemisk studie visade att Lustgas kan binda tillräckligt starkt till metaller, vilket i sin tur hjälper till att utforma nya metallkomplex där bindningen skulle bli ännu starkare, se här. Detta skulle kunna möjliggöra en bredare användning av Lustgas i synteskemi och dess katalytiska sönderdelning i atmosfäriska ofarliga ämnen. En forskningsartikel om ämnet publicerades i Angewandte Chemie International Edition med status som en mycket viktig publikation 17.2.2021.

Vår källa: lustgasakuten.se